Firma istnieje od 2006 roku i zajmuje się:

- pomiarami natęenia ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach, ulicach i sieciach dróg;
- obliczeniami przepustowości skrzyżowań oraz analizą warunków ruchu;
- prognozami ruchu oraz analizą prognozowanych warunków ruchu na sieci dróg;
- opracowaniami koncepcji obsługi transportowej obiektów.